mei 3, 2021

Registeren en opgave doen levert veel op

27 april 2021
Op de dag dat Nederland massaal oranje kleurt vanwege Koningsdag is er ook minder feestelijk nieuws te melden. Vandaag is het Earth Overshoot Day. Dat is de datum waarop de vraag naar natuurlijke hulpbronnen in Nederland groter is dan wat de aarde in dat jaar kan regenereren. Het laat zien dat we drie aardes nodig hebben om aan onze consumptiebehoeften te kunnen voldoen.
april 27, 2021

Stichting OPEN vraagt aandacht voor Earth Overshoot Day

27 april 2021
Op de dag dat Nederland massaal oranje kleurt vanwege Koningsdag is er ook minder feestelijk nieuws te melden. Vandaag is het Earth Overshoot Day. Dat is de datum waarop de vraag naar natuurlijke hulpbronnen in Nederland groter is dan wat de aarde in dat jaar kan regenereren. Het laat zien dat we drie aardes nodig hebben om aan onze consumptiebehoeften te kunnen voldoen.
april 21, 2021

CDA zet belangrijke eerste stap naar invoering all actors principe en afgifteplicht

21 april 2021
In de Tweede Kamer is dinsdagavond 20 april een motie ingediend, die de regering verzoekt een quickscan uit te voeren naar bredere optimalisatie van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid en het voorkomen van lekstromen. Algemeen directeur van Stichting OPEN, Jan Vlak noemt het een belangrijke eerste stap naar invoering van het all actors principe en de afgifteplicht.
april 20, 2021

Stichting OPEN pleit voor onmiddellijke invulling all actors principe: “de tijd van vrijblijvendheid is voorbij”

20 april 2021
In een brief aan informateur Tjeenk Willink roept Stichting OPEN (Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland) het nieuwe kabinet op om de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende uitvoeringspartijen die bij de inzameling en recycling van e-waste betrokken zijn, zoals inzamelaars, sorteerders en verwerkers, vast te leggen.
april 13, 2021

Sterke start recycling zonnepanelen

13 april 2021
Vorig jaar werden in Nederland 190.476 ton zonnepanelen in de handel gebracht, maar slechts 124 ton panelen aangeboden voor recycling. Nu voor de eerste generatie zonnepanelen het einde van de levensduur in zicht komt, zal dat aantal de komende jaren verder gaan stijgen.
april 9, 2021

Wecycle is er voor consumenten

9 april 2021
Sinds maart 2021 heten we Stichting OPEN. Wecycle bestaat echter nog zeer zeker wel. Hoe zit dat? We zetten het graag op een rijtje.
april 9, 2021

Haagse update

9 april 2021
Stichting OPEN hanteert een proactief public affairs beleid. Onze aanpak is gericht op het scheppen van de juiste condities om de inzameldoelstelling van 65 procent te realiseren en de e-waste sector meer circulair te maken. Zo vinden wij het belangrijk dat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van alle ketenpartijen worden vastgesteld, zodat ze weten wat zij moeten doen, elkaar daarop kunnen aanspreken en door bevoegde instanties gehandhaafd kunnen worden (all actors principe). Deze en andere issues brengen we daarom actief onder de aandacht bij de politiek en overheid.
april 8, 2021

Duurzaam slopen: nog weg te gaan

8 april 2021
Het blad installateursZaken (IZ) sprak 6 jaar geleden een sloper over duurzaam hergebruik van installatiemateriaal, waaronder c.v.-ketels. Toen was in het animo in de bouwwereld laag concludeerde zij. Bovendien zaten er technisch gezien allerlei haken en ogen aan vast. Inmiddels lijkt het tij te zijn gekeerd.
maart 31, 2021

Nederland krijgt recycle’lesje’!

31 maart 2021
Afgedankte elektrische apparaten zijn er in verschillende maten en de juiste e-waste inleverplek vinden, valt nog niet mee. En waarom liggen er in veel huizen nog steeds apparaten waarvan veel kinderen niet eens meer weten waar ze voor dienen? In de nieuwste campagne van Wecycle wordt met ludieke online video’s Nederland een spiegel voorgehouden.