december 13, 2019

Nieuwe organisatieopzet inzameling en recycling van e-waste gericht op het halen van ambitieuze lange termijn inzameldoelstellingen Europa

Zoetermeer – 18 december 2019. De producenten van elektrische apparatuur gaan de organisatie van de inzameling en recycling van hun afgedankte apparaten (e-waste) versterken. Een nieuwe regieorganisatie, stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland (OPEN), gaat zich erop richten dat namens alle producenten op effectieve en efficiënte wijze de wettelijke doelstellingen worden behaald. De komende jaren staan producenten voor de opgave om de huidige inzamelresultaten van e-waste te verhogen. Producenten moeten voldoen aan de Europese inzameldoelstelling om 65% van alle door hen nieuw op de markt gebrachte apparaten en verlichting in te zamelen en hoogwaardig te recyclen. Het inzamelpercentage lag in 2018 op 49%.