juli 2, 2020

Voortgangsbericht 2

2 juli 2020
Bij het doen van de laatste kwartaal- of jaaropgave van 2019 door producenten heeft Stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland (OPEN) kenbaar gemaakt een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) aan te gaan vragen. Met dit bericht informeren wij u over de laatste ontwikkelingen.
juni 23, 2020

Partnership Stichting OPEN en Team CORE

23 juni - 2020
Stichting OPEN en Team CORE, een studententeam van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), gaan een partnership aan en starten een pilot om metalen uit e-waste te recyclen.
juni 4, 2020

Circulaire koplopers over toekomst e-waste

4 juni - 2020
Nieuwe opzet inzameling en recycling e-waste brengt ambitieuze doelstellingen binnen bereik.
juni 2, 2020

Brief aan gemeenten

2 juni - 2020
Uw gemeente verzorgt de inzameling en recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparaten en energiezuinige lampen (e-waste). In deze brief willen we toelichten wat Stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland (OPEN) voor u als gemeente betekent.
mei 29, 2020

Voortgangsbericht 1

28 mei - 2020
Bij het doen van de laatste kwartaal- of jaaropgave van 2019 door producenten heeft Stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland (OPEN) kenbaar gemaakt dat zij een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) zou aanvragen. Met dit voortgangsbericht informeren wij u over de laatste ontwikkelingen.
mei 29, 2020

Ministerie van IenW verschaft meer helderheid over retourpremie koel- en vrieskasten

12 mei - 2020
Op 24 april jl. kondigde minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) aan dat het Kabinet in het kader van de transitie naar een circulaire economie een pakket CO2-reducerende maatregelen neemt, die meer en beter hergebruik van grondstoffen en materialen beogen. Eén van de maatregelen die daarbij genoemd werd, was een retourpremie van 35 euro bij het inleveren van een oude koel- en vrieskast.
mei 29, 2020

Brief Stichting OPEN aan Tweede Kamer

14 april - 2020
Met het oog op het schriftelijk overleg Circulaire economie op 16 april 2020 heeft Stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland (OPEN) de leden van de TK-commissie IenW geïnformeerd over de oprichting van Stichting OPEN in december 2019.
maart 27, 2020

Producenten stellen zich collectief verantwoordelijk voor inzameling van e-waste

27 maart - 2020
De inzameldoelstelling voor afgedankte elektrische apparaten en lampen (e-waste) is verhoogd, de producentenverantwoordelijkheid wordt uitgebreid en de maatschappelijke ambitie is gericht op een gesloten kringloop. Producenten slaan de handen ineen om een daadkrachtige aanpak te forceren. Kwartiermakers Jan Kamminga en Jan Vlak leggen uit hoe de nieuw opgerichte stichting OPEN dat gaat doen.
december 13, 2019

Nieuwe organisatieopzet inzameling en recycling van e-waste gericht op het halen van ambitieuze lange termijn inzameldoelstellingen Europa

Zoetermeer – 18 december 2019. De producenten van elektrische apparatuur gaan de organisatie van de inzameling en recycling van hun afgedankte apparaten (e-waste) versterken. Een nieuwe regieorganisatie, stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland (OPEN), gaat zich erop richten dat namens alle producenten op effectieve en efficiënte wijze de wettelijke doelstellingen worden behaald. De komende jaren staan producenten voor de opgave om de huidige inzamelresultaten van e-waste te verhogen. Producenten moeten voldoen aan de Europese inzameldoelstelling om 65% van alle door hen nieuw op de markt gebrachte apparaten en verlichting in te zamelen en hoogwaardig te recyclen. Het inzamelpercentage lag in 2018 op 49%.