Over Stichting OPEN

Eind 2019 hebben ruim 2.000 producenten van witgoed, ICT, audio- en visuele apparatuur, gereedschappen, armaturen en zonnepanelen de handen ineengeslagen en Stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland (OPEN) opgericht. Het doel van deze stichting zonder winstoogmerk is het behalen van de wettelijke inzameldoelstelling en e-waste circulair te maken.

Om dat te bereiken is massa nodig: zowel qua inzet als qua financiering. Daarom heeft Stichting OPEN een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) aangevraagd. Een AVV zorgt dankzij krachtenbundeling voor de nodige coördinatie en onderlinge versterking en laat ruimte voor marktinitiatieven in de uitvoering. Stichting OPEN zal daarbij nauw samenwerken met ketenpartners. Op 15 september 2020 heeft Stientje van Veldhoven, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, een positief ontwerpbesluit afgegeven voor een AVV aan Stichting OPEN. Naar verwachting volgt later dit jaar een definitief besluit. Als de AVV begin 2021 definitief wordt toegekend, dan is Stichting OPEN vanaf 1 maart 2021 volledig operationeel en neemt het de invulling van de wettelijke producentenverantwoordelijkheid over.

Jan Kamminga, voorzitter
Jan Vlak, directeur