Over Stichting OPEN

Producenten van elektrische apparaten slaan de handen ineen. Met de oprichting van stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland (OPEN) versterken zij de organisatie van de inzameling en recycling van hun afgedankte apparaten (e-waste).

De producentenorganisaties van audio- en visual apparatuur, witgoed, ICT, verlichting, gereedschappen, zonnepanelen en overige elektrische apparaten hebben op 17 december jl. stichting OPEN opgericht. Stichting OPEN gaat zich erop richten namens alle producenten op effectieve en efficiënte wijze de wettelijke inzameldoelstellingen te behalen.

Om haar missie te realiseren gaat stichting OPEN een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) aanvragen bij de overheid. Via dit instrument is een solide financiering en een faire verdeling van de kosten mogelijk.